سهمیه تولید نفت اعضای اوپک در اجلاس نوامبر تعیین می‌شود