عملیات موصل «لحظه سرنوشت‌ساز» در جنگ علیه داعش است