هدف آمریکا از مداخله نظامی در سوریه تنها کمک مضاعف به تروریست‌ها است