روزنامه فرانسوی:کاهش 40 درصدی مهاجرت یهودیان فرانسه به سرزمین های اشغالی