اندونزی و ایران خواستار توسعه روابط سیاسی، امنیتی و حقوقی شدند