تردید مقامات پنتاگون درباره اتخاذ گزینه‌ نظامی در حلب