یهودیان افراطی زنان را از تردد در خیابان‌های اصلی قدس منع کردند