نیروهای عراقی به 6 کیلومتری موصل رسیدند/حشد شعبی برای اولین بار از موشک های لرزاننده استفاده کرد