فرماندار کردکوی: حمایت ایران از اتباع افغانستان فراتر از اقدامات بشردوستانه است