اجلاس راه آهن کشورهای آسیای میانه در تهران آغاز بکار کرد