تجارت دو جانبه ایران و عمان به پنج میلیارد دلار می‌رسد