اولین عکس مریلا زارعی با ظاهری متفاوت در زیر سقف دودی