استفاده از تکنیک‌های ابداعی در رزمایش فدائیان حریم ولایت