بانک صادرات ایران با شرکت سایپا تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد