حمله اسرائیل به ایران، نابودی کامل صهیونیست‌ها را به دنبال دارد