تشریح دلایل عدم اجرای کامل برجام از سوی آمریکا/ سفر روحانی به نیویورک روند اجرای برجام را تسهیل بخشید