امضای تفاهم‌نامه‌ای برای حل مشکلات بیمه‌ای خبرنگاران