اعلام منع آمد و شد در 15 منطقه استان دیاربکر ترکیه