امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز مین زدایی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ