آزادسازی ۹ روستا در موصل/جنگ روانی رسانه‌های سعودی ـ قطری آغاز شد