تعویق سفر کمیسیون شوراها به مشهد مقدس/ زمان سفر با هماهنگی استانداری مشخص می‌شود