افزایش تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه/۳ برنامه اولویت دار توسعه ای صنعت نفت/امضای ۲ قرارداد نفتی