حمایت‌ احتمالی ما از روحانی مشروط است/اصلاح‌طلبانی که تأیید صلاحیت می‌شوند ثبت‌نام کنند