مشاور عالی فرمانده کل قوا:موصل به زودی آزاد می‌شود