ظرفیت تولید نفت ایران به ۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد