هیچ پروژه غیرفعالی نداریم/ گشایش‌های مالی در نیمه دوم سال