خلیلی: حرف‌های نویدکیا به حق بود/ برخی مدیران نامشان از سپاهان کوچکتر بود