سرپرست تیم بسکتبال دانشگاه آزاد: تغییرات با موافقت باشگاه‌ها ایجاد شد