رییس باشگاه فوتبال زسکای روسیه در ایران نیروگاه می‌سازد!