تولید نفت از 4 میلیون بشکه می‌گذرد / برابری با قطر در برداشت از پارس جنوبی تا پایان امسال