پلیس فدرال عراق: عملیات آزادسازی موصل از پایگاه القیاره آغاز شده است