ترکیه: 1500 نیروی عملیات موصل در بعشیقه آموزش دیده اند