دهلی می‌تواند در مبارزه با تروریسم به پاکستان کمک کند