مهم است نهادهای نظامی و وزارتخانه‌ها به صورت سیستماتیک وارد جریان انتخابات نشوند