دبیر کل جدید سازمان ملل از روند انفعالی بان کی مون درس بگیرد