نیروهای عراقی به 6 کیلومتری موصل رسیدند/ الحشد الشعبی برای اولین بار از موشک های لرزاننده استفاده کرد