کاری با اقتصاد کشور کرده‌اند که به این آسانی‌ها قابل جبران نیست/ شرایط حساس را پشت سر گذاشتیم