تعامل جامعتین با پایداری‌ و ایثارگران منتفی است/ پایان جمع‌بندی انتخابات شورای شهر