نیروهای پیشمرگ کرد عملیات آزادسازی موصل را از محور الخازر آغاز کردند