تعیین راهبردهای نفت‌ونیروی ایران امروز در جلسه با نمایندگان توتال، BP و شلمبرجر