انفجار مدرسه‌ای در پایتخت /هیچ دانش‌آموزی آسیب ندیده است