انعقاد 35 قرارداد جديد سرمايه‌گذاري در شهرك‌های صنعتي هرمزگان