کشف و ضبط 2915 عدد سکه مربوط به دوره اسلامی در دهگلان ‌‌ ‌