انفجاری در مرکز بغداد رخ داد/ شماری کشته و زخمی شدند