پناهجویان افغانستانی در سوئد به افسردگی مبتلا شده‌اند