ترامپ طرفداران کلینتون را به حمله به دفتر حزب جمهوریخواه متهم کرد