عرضه 19 هزار تن قیر و عایق رطوبتی در تالار صادراتی