داعش مساجد موصل را پادگان کرده است/فرار سرکرده‌های داعش‌ از موصل به رقه سوریه