پهنای باند اپراتورها برای توسعه نسل‌های بالاتر باید چند برابر شود