علاقه مندی نمایندگان اتاق بازرگانی خصوصی انگلیس برای ورود به پارس جنوبی